Reguły gry w golfa

Reguła 22 - Foursome (znany także jako „ Uderzanie naprzemienne”)

Cel: Reguła 22 omawia format foursome rozgrywany zarówno w match play jak i w stroke play), w którym dwóch partnerów bierze udział w zawodach jako strona naprzemiennie wykonując uderzenia jedną piłką. Reguły dla tego formy gry są zasadniczo takie same jak dla gry pojedynczej. Wyjątkiem jest wymaganie, aby partnerzy naprzemiennie dołek z tee  i naprzemiennie wykonywali uderzenia podczas rozgrywania dołka.

Zobacz: