Reguły gry w golfa

22.1 Przegląd Foursome

Foursome (znany także jako uderzanie naprzemienne) jest formatem drużynowym (match play lub stroke play), w którym dwóch partnerów bierze udział w zawodach jako strona, używając jednej piłki w naprzemiennym porządku na każdym dołku. 

Reguły 1-20 dotyczą tego formatu (w którym strona grająca jedną piłką będzie traktowana tak samo jak jeden gracz), zmodyfikowane przez reguły szczególne. 

Odmianą tego formatu w match play jest Threesomes, gdy jeden gracz gra przeciwko stronie złożonej z dwóch partnerów grających naprzemiennie zgodnie z tymi regułami.