Reguły gry w golfa

22.2 Każdy partner może działać jako strona

Ponieważ obaj partnerzy biorą udział w zawodach jako strona grając jedną piłką: 

  • Każdy partner może wykonać dozwolone działanie dla strony przed uderzeniem, takie jak zaznaczenie położenia piłki i jej podniesienie, odłożenie, dropowanie i odłożenie piłki, bez względu na to, który partner ma grać w danym momencie.
  • Partner i jego caddie mogą udzielić pomocy drugiemu partnerowi w dozwolony sposób (taki jak udzielenie i poproszenie o poradę i podjęcie innych działań dozwolonych przez regułę 10), ale nie mogą udzielać pomocy, która jest niedozwolona zgodnie z regułami.
  • Wszelkie działania lub naruszenie reguły przez któregokolwiek z partnerów lub caddie dotyczą strony

W stroke play, tylko jeden z partnerów musi poświadczyć wynik strony na dołku na karcie wyników (reguła 3.3b).