Reguły gry w golfa

22.3 Strona musi naprzemiennie wykonywać uderzenia

Na każdym dołku, partnerzy muszą wykonywać uderzenia dla strony naprzemiennie: 

  • Jeden partner musi grać pierwszy z obszaru tee na wszystkich dołkach nieparzystych, natomiast drugi partner musi grać pierwszy z obszaru tee na wszystkich dołkach parzystych.
  • Po wykonaniu przez stronę pierwszego uderzenia z obszaru tee na dołku, partnerzy muszą naprzemiennie uderzać przez resztę dołka.
  • Jeżeli uderzenie jest anulowane lub w jakiś inny sposób nie będzie liczone zgodnie z regułą (chyba że uderzenie wykonano w niewłaściwej kolejności łamiąc tę regułę), ten sam partner,który wykonał uderzenie musi wykonać następne uderzenie dla strony.
  • Jeżeli strona zdecyduje się grać piłkę prowizoryczną, to musi być ona zagrana przez partnera, którego kolej przypada dla następnego uderzenia strony

Jakiekolwiek uderzenia karne dla strony nie mają wpływu na kolejność gry partnerów.

Kara za wykonanie uderzenia w niewłaściwej kolejności łamiące regułę 22.3: kara główna.

W stroke play, strona musi naprawić błąd: 

  • Właściwy partner musi wykonać uderzenie z miejsca, w którym strona wykonała pierwsze uderzenie w niewłaściwej kolejności.
  • Uderzenie wykonane w niewłaściwej kolejności i wszystkie następne uderzenia przed naprawieniem błędu (w tym uderzenia wykonane i karne) nie są liczone.
  • Jeżeli strona nie naprawi błędu przed wykonaniem uderzenia rozpoczynającego kolejny dołek lub przed oddaniem karty wyników, to strona jest zdyskwalifikowana.