Reguły gry w golfa

22.4 Startowanie rundy

a. Partner startujący jako pierwszy 

Strona może wybrać, który z partnerów rozpocznie rundę z pierwszego obszaru tee, chyba że regulamin zawodów określa, który z partnerów musi grać pierwszy.

Rozpoczęcie rundy następuje wtedy, gdy dany partner wykona uderzenie rozpoczynające pierwszy dołek strony. 

b. Czas i miejsce startu 

Reguła 5.3a jest stosowana inaczej dla każdego partnera w zależności od tego, kto pierwszy zagra dla strony

  • Partner, który ma grać jako pierwszy musi być gotowy do gry o czasie i w miejscu startu, i musi wystartować o czasie (a nie wcześniej).
  • Partner, który ma grać jako drugi musi być obecny o czasie lub w miejscu startu bądź na dołku w pobliżu miejsca, w którym może wylądować piłka zagrana z obszaru tee

Jeżeli jeden z partnerów nie jest obecny w taki sposób, strona łamie regułę 5.3a.