Reguły gry w golfa

22.5 Partnerzy mogą dzielić się kijami

Reguła 4.1b(2) jest zmodyfikowana w taki sposób, aby pozwolić partnerom przekazywanie kijów, pod warunkiem, że łączna liczba kijów nie przekracza 14.