Reguły gry w golfa

23.1 Przegląd Four-Ball

Four-Ball jest formatem drużynowym (match play i stroke play), w którym: 

  • Dwóch partnerów gra razem jako strona, a każdy z nich gra własną piłką, i
  • Wynikiem strony na dołku jest niższy wynik jednego z  partnerów na dołku. 

Reguły 1-20 stosuje się do tego formatu gry zgodnie z regułami szczególnymi.

Odmianą Four-Ball jest format match play zwany Best-Ball, w którym pojedynczy gracz rywalizuje przeciwko stronie złożonej z dwóch lub trzech partnerów i każdy partner gra własną piłką zgodnie z regułami, zmodyfikowanymi przez reguły szczególne. (W przypadku Best-Ball z trzema partnerami grającymi jako strona, każde odniesienie do innego partnera dotyczy dwóch pozostałych partnerów).