Reguły gry w golfa

23.2 Punktacja w Four-Ball

a. Wynik strony na dołku w Match Play i w Stroke Play 

 • Gdy obaj partnerzy wbiją piłkę do dołka lub zakończą dołek w inny sposób zgodnie z regułami. Niższy wynik jest wynikiem strony na dołku.
 • Gdy tylko jeden z partnerów wbije piłkę do dołka lub w inny sposób zakończy dołek zgodnie z regułami.Wynik tego partnera jest wynikiem strony na dołku. Drugi partner nie musi wbijać piłki do dołka.
 • Gdy żaden z partnerów nie wbije piłki do dołka lub w inny sposób nie zakończy dołka zgodnie z regułami. Strona nie otrzymuje punktów na dołku, co oznacza:
  • W match play, strona traci dołek, chyba że strona przeciwna poddała dołek wcześniej lub w inny sposób go przegrała.
  • W stroke play, strona jest zdyskwalifikowana, chyba że błąd został naprawiony we właściwym czasie zgodnie z regułą 3.3c. 

b. Karta wyników strony w Stroke Play 

(1) Odpowiedzialność strony. Wynik brutto strony na każdym dołku musi być zapisany na jednej karcie wyników, a w zawodach handicapowych, również handicap każdego partnera musi być zapisany na karcie wyników.

Na każdym dołku: 

 • Wynik brutto przynajmniej jednego partnera musi być zapisany na karcie wyników.
 • Nie ma kary za zapisanie więcej niż jednego wyniku partnera na karcie wyników.
 • Każdy zapisany wynik na karcie wyników musi w jasny sposób wskazywać partnera, który ten wynik osiągnął; jeżeli tak nie będzie to strona jest zdyskwalifikowana.
 • Nie wystarczy wskazać wyniku jako wyniku ogólnego strony.

Tylko jeden z partnerów musi poświadczyć wyniki na dołkach na karcie wyników strony (reguła 3.3b (2)).

(2) Odpowiedzialność Komitetu. Komitet jest odpowiedzialny za zdecydowanie, który wynik liczy się dla strony na dołku, wraz z zastosowaniem handicapów w zawodach handicapowych:

 • Jeżeli zapisano tylko jeden wynik na dołku, ten wynik liczy się dla strony.
 • Jeżeli zapisano wyniki obu partnerów na dołku:
  • Jeżeli te wyniki są różne, najniższy wynik (brutto lub netto) na dołku liczy się dla strony.
  • Jeżeli oba wyniki są identyczne, Komitet może zaliczyć dowolny wynik. Jeżeli wybrany wynik będzie niewłaściwy z jakiejś przyczyny, liczy się drugi wynik.

Jeżeli wynik, który liczy się dla strony nie jest wyraźnie przypisany jako wynik do konkretnego gracza, który go zdobył, lub jeżeli ten partner jest zdyskwalifikowany w związku z grą na tym dołku, strona jest zdyskwalifikowana

c. Wyjątek od reguły 11.2 w Four-Ball 

Reguła 11.2 nie ma zastosowania w następującej sytuacji:

Gdy partner gracza zakończył dołek a poruszająca się piłka gracza musi wpaść do dołka, aby była liczona dla strony na tym dołku i ktoś celowo odbije lub zatrzyma piłkę w momencie, gdy nie ma najmniejszej szansy, aby wpadła w dołku, to nie ma kary dla tej osoby a piłka gracza nie liczy się dla strony.