Reguły gry w golfa

23.3 Kiedy runda startuje i kiedy się kończy; kiedy dołek jest skończony

a. Kiedy rozpoczyna się runda 

Runda  strony rozpoczyna się wtedy, gdy jeden z partnerów wykona uderzenie rozpoczynające pierwszy dołek. 

b. Kiedy kończy się runda 

Runda  strony kończy się: 

  • W match play, gdy strona wygra mecz (reguły 3.2a(3) i (4)).
  • W stroke play, gdy strona zakończy ostatni dołek i obaj partnerzy wbiją piłkę do dołka (wraz z naprawieniem błędu, na przykład zgodnie z regułą 6.1 lub 14.7b) lub gdy jeden z partnerów wbije piłkę do dołka na ostatnim dołku a drugi z partnerów nie skończy dołka. 

c. Kiedy dołek jest zakończony 

(1) Match Play. Strona kończy dołek, gdy obaj partnerzy wbiją piłki do dołka lub poddadzą następne uderzenie lub któraś ze stron podda dołek. 

(2) Stroke Play. Strona kończy dołek, gdy jeden z partnerów wbije piłkę do dołka a drugi partner może albo wbić piłkę do dołka albo zrezygnować z tego.