Reguły gry w golfa

23.4 Jeden lub obaj partnerzy mogą reprezentować stronę

Strona może być reprezentowana przez jednego partnera podczas całej rundy lub jej dowolnej części. Nie jest wymagane, aby obaj partnerzy byli obecni lub jeżeli są obecni obaj grali na każdym dołku.

Jeżeli partner jest nieobecny i potem dołącza, aby zagrać, to partner może rozpocząć grę dla strony tylko pomiędzy dwoma dołkami, co oznacza: 

  • Match Play – Zanim dowolny gracz w meczu rozpocznie dołek. Jeżeli partner dołączył tuż po rozpoczęciu gry na dołku przez dowolnego gracza jednej ze stron w meczu, ten partner nie może grać dla strony aż do następnego dołka.
  • Stroke Play – Zanim drugi partner rozpocznie dołek. Jeżeli partner dołączył tuż po rozpoczęciu gry na dołku przez drugiego partnera, dołączający partner nie może grać dla strony aż do następnego dołka. 

Dołączający partner, który nie ma pozwolenia na rozgrywanie dołka może udzielać porad lub pomagać partnerowi i podjąć inne działania wspomagające drugiego partnera na tym dołku (reguły 23.5a i 23.5b). 

Kara za naruszenie reguły 23.4: kara główna.