Reguły gry w golfa

23.5 Działania gracza pomagające w grze partnera

a. Gracz może podjąć dowolne działania związane z piłką partnera identycznie jak partner 

Mimo że każdy gracz strony musi grać własną piłką: 

  • Gracz może podjąć dowolne działania zawiązane z piłką partnera, jakie może podjąć sam partner przed wykonaniem uderzenia, takie jak zaznaczenie położenia piłki i podnoszenie, odkładanie, dropowanie i kładzenie piłki.
  • Gracz i caddie gracza mogą pomóc partnerowi w dowolny sposób dozwolony w przypadku caddiego partnera (taki jak uzyskanie i otrzymanie porady oraz podjęcie innych działań dozwolonych przez regułę 10), ale nie może udzielić żadnej pomocy, jakiej caddie partnera nie może udzielić zgodnie z regułami. 

W stroke play, partnerzy nie mogą uzgodnić między sobą pozostawienia piłki na putting greenie, aby pomogła jednemu z nich lub innemu graczowi (reguła 15.3a). 

b. Partner jest odpowiedzialny za działania gracza 

Dowolne działanie podjęte przez gracza a związane z piłką partnera lub sprzętem jest uważane za podjęte przez partnera.

Jeżeli działania gracza mogłyby złamać regułę, gdyby zostały podjęte przez partnera

 Dotyczy to także działań caddiego gracza dotyczących piłki partnera, które naruszyłyby regułę, gdyby zostały podjęte przez partnera lub caddiego partnera.

Jeżeli działania gracza lub caddiego gracza wpływają na zagranie piłki przez gracza i partnera, reguła 23.8a(2) wyjaśnia, kiedy kara dotyczy obu partnerów.