Reguły gry w golfa

23.6 Kolejność grania strony

Partnerzy mogą grać w kolejności najlepszej dla strony. 

Oznacza to, że gdy przychodzi kolej na gracza zgodnie z regułą 6.4a (match play) lub 6.4b (stroke play), gracz lub partner mogą wykonać kolejne uderzenie. 

Wyjątek – kontynuowanie gry na dołku po poddaniu uderzenia w Match Play: 

  • Gracz nie może kontynuować gry na dołku po poddaniu następnego uderzenia, gdyby to mogło pomóc jego partnerowi.
  • Jeżeli gracz tak postąpi, wynik na dołku zostaje bez kary, lecz wynik partnera na tym dołku nie jest zaliczany dla strony.