Reguły gry w golfa

23.7 Partnerzy mogą dzielić się kijami

Reguła 4.1b(2) została zmodyfikowana, aby pozwolić partnerom na przekazywanie sobie kijów, pod warunkiem, że ogólna liczba wspólnych kijów nie przekroczy 14.