Reguły gry w golfa

23.8 Kiedy karę stosujemy dla jednego z partnerów a kiedy dla obu

Gdy gracz otrzymuje karę za naruszenie reguły, karę można zastosować do samego gracza lub obu partnerów (czyli do strony). Zależy to od kary i formatu gry: 

a. Kary inne niż dyskwalifikacja 

(1) Normalnie kara dotyczy tylko gracza, a nie partnera. Gdy gracz otrzymuje karę inną niż dyskwalifikacja, ta kara zwykle dotyczy tylko gracza a nie jego partnera, z wyjątkiem sytuacji opisanych w (2). 

 • Każda kara uderzenia dodawana jest tylko do wyniku gracza, a nie do wyniku partnera.
 • W match play, jeżeli gracz otrzymuje karę główną (strata dołka)to jego punkty nie mogą być liczone dla strony na tym dołku; jednak ta kara nie dotyczy partnera, który może kontynuować grę dla strony na tym dołku.

(2) Trzy sytuacje, w których kara gracza dotyczy również partnera. 

 • Gdy gracz narusza regułę 4.1b (Limit 14 kijów; przekazywanie, dodawanie lub wymienianie kijów). W match play, strona otrzymuje karę (dostosowanie wyniku meczu); w stroke play,partner otrzymuje taką samą karę jak gracz.
 • Gdy naruszenie reguły pomaga graczowi w grze. Zarówno w match play jak i w stroke play, partner otrzymuje taką samą karę jak gracz.
 • W match play, gdy naruszenie reguły przez gracza przeszkadza w grze przeciwnikowi.  Partner otrzymuje taką samą karę jak gracz. 

Wyjątek – Nie uznaje się, że gracz wykonujący uderzenie niewłaściwą piłką może pomóc partnerowi w grze lub przeszkodzić przeciwnikowi

 • Tylko gracz (nie partner)otrzymuje karę główną za naruszenie reguły 6.3c.
 • Nie jest ważne, czy piłka zagrana jako niewłaściwa należy do partnera, przeciwnika czy kogoś innego. 

b. Kary dyskwalifikacji 

(1) Gdy naruszenie reguły przez jednego partnera skutkuje dyskwalifikacją strony. Strona jest zdyskwalifikowana, gdy jedenpartner otrzyma karę dyskwalifikacji zgodnie z poniższymi regułami: 

 • Reguła 1.2                           Standardy zachowania gracza
 • Reguła 1.3                           Granie zgodnie z regułami
 • Reguła 4.1a                         Kije dopuszczone do wykonania uderzenia
 • Reguła 4.1c                         Procedura wykluczenia kijów z gry
 • Reguła 4.2a                         Piłki dopuszczone do grania w rundzie
 • Reguła 4.3                           Użycie sprzętu
 • Reguła 5.6a                         Nieuzasadnione opóźnianie
 • Reguła 5.7b-c                     Kiedy Komitet zawiesza grę i wznawia ją
 • Reguła 6.2b                         Reguły obszaru tee

Tylko w match play: 

 • Reguła 3.2c                         Zastosowanie handicapu w meczu handicapowym 

Tylko w stroke play: 

 • Reguła 3.3b(2)                    Odpowiedzialność gracza: poświadczenie i oddanie karty wyników  
 • Reguła 3.3b(3)                   Niewłaściwy wynik na dołku
 • Reguła 3.3b(4)                   Punktacja w zawodach handicapowych
 • Reguła 23.2b                       Karta wyników strony w stroke play
 • Reguła 5.2b                         Trenowanie na polu przed lub pomiędzy rundami 

(2) Gdy naruszenie reguły przez obu partnerów skutkuje dyskwalifikacją stronyStrona jest zdyskwalifikowana, gdy obajpartnerzy otrzymali karę dyskwalifikacji zgodnie z poniższymi regułami: 

 • Reguła 5.3                           Rozpoczynanie i kończenie rundy
 • Reguła 5.4                           Granie w grupach
 • Reguła 5.7a                         Gdy gracze mogą lub muszą zatrzymać grę 

Tylko w Stroke Play:

Strona jest zdyskwalifikowana, jeżeli obaj partnerzy otrzymali kary dyskwalifikacji na tym samym dołku przy połączeniu tych reguł: 

 • Reguła 3.3c                         Niewbicie piłki do dołka
 • Reguła 6.1b                         Zagranie spoza obszaru tee podczas rozpoczęcia dołka
 • Reguła 6.3c                         Niewłaściwa piłka
 • Reguła 14.7                         Granie z niewłaściwego miejsca 

(3) Gdy naruszenie reguły przez jednego gracza skutkuje brakiem wyniku na dołku dla gracza. We wszystkich innych sytuacjach, gdy gracz łamie regułę skutkującą dyskwalifikacją, gracz nie jest zdyskwalifikowany, ale jego wynik na dołku, gdzie wystąpiło to naruszenie nie będzie zaliczony dla strony.

W match play, jeżeli obaj partnerzy złamią tę regułę na tym samym dołku, strona zostaje ukarana stratą dołka.