Reguły gry w golfa

24.4 Dopuszczalna porada w zawodach drużynowych

a. Upoważniona osoba, aby udzielać porad drużynie (doradca)

Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalającą każdej drużynie na wyznaczenie jednej osoby („doradca”), która może udzielić porady i innej pomocy na jakie pozwala reguła 10.2b(2) graczom drużyny podczas rundy i który może być poproszony o poradę przez gracza drużyny: 

  • Porad może udzielać kapitan drużyny, opiekun drużyny lub inna osoba (w tym członkowie drużyny grający w zawodach).
  • Osoba udzielająca porady musi być zgłoszona do Komitetu przed udzielaniem porady.
  • Komitet może pozwolić na zmianę osoby udzielającej porad w drużynie podczas rundy lub podczas zawodów. 

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; przykład reguły lokalnej H-2 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalającą każdej drużynie na wyznaczenie dwóch osób udzielających porady). 

b. Ograniczenia dla osoby udzielającej porady podczas gry 

Jeżeli osoba udzielająca porady jest graczem, to nie może wykonywać takich działań podczas rozgrywania swojej rundy w zawodach.

Podczas rozgrywania rundy, osoba udzielająca porady traktowana jest jak każdy grający członek drużyny podlegający ograniczeniom „porady” w regule 10.2a. 

c. Nie ma udzielania porad pomiędzy członkami drużyny innymi niż partnerzy 

Z wyjątkiem sytuacji, gdy grający razem są partnerami jako strona

  • Gracz nie może poprosić o poradę i udzielać porady członkom drużyny grającym na polu.
  • Dotyczy to zarówno członka drużyny grającego w tej samej grupie lub w innej grupie na polu

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; przykład reguły lokalnej H-5 (w zawodach drużynowych stroke play, gdy wynik gracza z rundy liczy się częściowo do wyniku drużyny, Komitet może wprowadzić regułę lokalną pozwalającą członkom drużyny grającym w tej samej grupie, aby udzielali sobie nawzajem porad, nawet gdy nie są partnerami).

Kara za naruszenie reguły 24.4: kara główna.