Reguły gry w golfa

3.1 Zasadnicze elementy każdych rozgrywek

a. Formaty gry: Match Play lub Stroke Play

(1) Match Play lub zwykły Stroke Play. Są to bardzo odmienne formaty gry:

  • W match play (reguła 3.2), rywalizacja gracza i przeciwnika oparta jest na liczbie wygranych, przegranych lub zremisowanych dołków.
  • W zwykłym formacie stroke play (reguła 3.3), wszyscy gracze rywalizują ze sobą w oparciu o łączny wynik - czyli sumuje się ogólną liczbę uderzeń każdego gracza (zarówno uderzenia wykonane jak i karne) na każdym dołku we wszystkich rundach.

Większość reguł stosuje się w obu formatach gry, ale niektóre reguły stosuje się tylko w jednym lub w drugim formacie.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 6C (rozważania dla Komitetu, jeżeli przeprowadza rozgrywki łączące oba formaty gry w jednej rundzie).

(2) Inne formy Stroke Play. Reguła 21 omawia inne formaty stroke play (Stableford, Maximum Score i Par/Bogey), w których stosuje się inne metody punktacji. Reguły 1-20 są stosowane w tych formatach gry, ale z modyfikacją według reguły 21.

b. Rywalizacja graczy: gra indywidualna lub z partnerem

Gra może być prowadzona indywidualnie, gdy każdy gracz gra na własny rachunek lub przez strony składające się z partnerów.

Chociaż reguły 1-20 dotyczą gry indywidualnej, to mają także zastosowanie:

  • W rozgrywkach angażujących partnerów (Foursome i Four-Ball), zmodyfikowane przez regułę 22 i 23, i
  • W rozgrywkach drużynowych, zmodyfikowane przez regułę 24.

c. Punktacja graczy: brutto lub netto

(1) Rozgrywki bez handicapu (brutto). W rozgrywkach brutto:

  • „Wynik brutto” gracza na dołku lub w rundzie stanowi całkowitą liczbę jego uderzeń (wliczając w to uderzenia wykonane i uderzenia karne).
  • Nie stosuje się handicapu gracza.

(2) Rozgrywki handicapowe. W rozgrywkach handicapowych:

  • „Wynik netto” gracza na dołku lub w rundzie stanowi wynik brutto skorygowany o uderzenia handicapowe gracza.
  • Stosuje się po to, aby gracze o różnych umiejętnościach mogli rywalizować w uczciwy sposób.