Reguły gry w golfa

Reguła 4 - Sprzęt gracza

Cel: Reguła 4 omawia sprzęt, którego gracze mogą używać podczas rundy. Zgodnie z zasadą, że golf jest wymagającą grą, w której sukces zależy od oceny, umiejętności i zdolności gracza, gracz:

  • Musi używać zatwierdzonych kijów i piłek,
  • Nie może mieć więcej niż 14 kijów i zazwyczaj nie może wymienić uszkodzonych lub zgubionych kijów, i
  • Nie może używać innego sprzętu, który sztucznie pomaga w grze.

Szczegółowe wymagania dotyczące kijów, piłek i innego sprzętu oraz procesu konsultacji I przedkładania sprzętu do stwierdzenia zgodności można znaleźć w regułach dotyczących sprzętu.

Zobacz: