Reguły gry w golfa

4.2 Piłki

a. Piłki dopuszczone do gry podczas rundy.

(1) Piłka grana musi być dopuszczona. Do wykonania każdego uderzenia, gracz musi używać piłki zgodnej z wymaganiami zawartymi w regułach dotyczących sprzętu.

Gracz może otrzymać dopuszczoną piłkę od kogokolwiek, nawet od innego gracza na polu.

(2) Celowo zmieniona piłka nie może być grana. Graczowi nie wolno wykonać uderzenia piłką, której charakterystyki zostały celowo zmienione, na przykład przez zdarcie warstwy lub podgrzanie piłki lub zastosowanie jakiejś substancji (innej niż czyszcząca). 

Kara za wykonanie uderzenia niezgodnie z regułą 4.2a: dyskwalifikacja.

 b. Piłka rozpadła się na części podczas grania dołka

 Jeżeli piłka gracza po uderzeniu rozpadła się na części, nie ma kary a uderzenie się nie liczy.

Gracz musi zagrać inną piłkę z miejsca, skąd wykonywał uderzenie (reguła 14.6).

 Kara za zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodne z regułą 4.2b: kara główna zgodnie z regułą14.7a.

 c. Piłka pęknięta lub pocięta podczas grania dołka.

 (1) Podniesienie piłki, aby zobaczyć, czy piłka jest pęknięta lub pocięta. Jeżeli podczas rozgrywania dołka gracz ma uzasadnione przesłanki, aby przypuszczać, że jego piłka jest pęknięta lub pocięta to:

  • Gracz może podnieść piłkę, aby ją obejrzeć, lecz:
  • Miejsce położenia piłki najpierw musi być zaznaczone, a piłka nie może być oczyszczona (z wyjątkiem putting greenu) (reguła 14.1).

 Jeżeli gracz podniesie piłkę nie mając uzasadnionych przesłanek (z wyjątkiem putting greenu, gdzie gracz może podnieść piłkę zgodnie z regułą 13.1b), nie zaznaczy miejsca piłki przed jej podniesieniem lub ją oczyści, gdy nie jest to dozwolone, gracz podlega karze jednego uderzenia.

Jeżeli reguła zostanie wielokrotnie naruszona, w której za pojedyncze działanie lub działania powiązane występuje kara jednego uderzenia, to zobacz regułę 1.3c(4). 

(2) Kiedy można zastąpić inną piłką. Gracz może zastąpić  piłkę inną piłką tylko wtedy, gdy wyraźnie widać, że oryginalna piłka jest przecięta lub pęknięta a uszkodzenie powstało podczas rozgrywanego dołka – ale nie wtedy, gdy piłka jest tylko zarysowana, zadrapana, starła się farba lub zmieniła kolor.

  • Jeżeli oryginalna piłka jest pęknięta lub pocięta, gracz musi odłożyć na miejsce inną piłkę lub piłkę oryginalną (reguła 14.2).
  • Jeżeli oryginalna piłka nie jest pęknięta lub pocięta, gracz musi odłożyć ją na miejsce (reguła 14.2).

 Ta reguła nie zabrania graczowi zastępowania piłki inną piłką zgodnie z innymi regułami lub zmieniania piłek pomiędzy dwoma dołkami.

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 4.2c: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub14.7a.

Jeżeli reguła zostanie wielokrotnie naruszona w wyniku pojedynczego działania lub działania wielokrotnego, to zobacz regułę 1.3c(4).