Reguły gry w golfa

4.3 Użycie sprzętu

Reguła 4.3 dotyczy wszystkich typów sprzętu, który gracz może używać podczas rundy, przy czym wymagania dotyczące grania dopuszczonymi kijami i piłkami reguluje reguła 4.1 i 4.2 a nie niniejsza reguła. 

Ta reguła dotyczy tylko sposobu użycia sprzętu. Nie ma ograniczenia ilościowego związanego ze sprzętem, którego gracz może używać podczas rundy. 

a. Dozwolone i zabronione użycie sprzętu. 

Gracz może korzystać ze sprzętu podczas rozgrywania rundy, pod warunkiem, że nie uzyska potencjalnej przewagi przez:

 • Używanie sprzętu (innego niż kij lub piłka), który sztucznie eliminuje lub redukuje brak potrzebnej umiejętności lub oceny, które są niezbędne podczas gry, lub 
 • Używanie sprzętu (również kija lub piłki) w nienormalny sposób podczas wykonywania uderzenia. „Nienormalny sposób”, oznacza sposób, który zasadniczo różni się od zamierzonego użycia i zwykle nie jest uznawany za część gry w golfa.

Ta reguła nie wpływa na zastosowanie każdej innej reguły, która ogranicza dozwolone działania gracza z kijem, piłką lub innym sprzętem (na przykład położenie kija lub czegoś innego, aby pomóc w ustawieniu się gracza na linii, zob. reguła 10.2b(3)).

Typowe przykłady użycia sprzętu w sposób dozwolony i niedozwolony podczas rundy według tej reguły: 

(1) Informacja o odległości i kierunku.

 • Dozwolone. Podanie informacji o odległości lub kierunku (na przykład z urządzenia mierzącego odległość lub z kompasu).
 • Niedozwolone.
  • Mierzenie nachylenia, lub
  • Interpretowanie informacji o odległości lub kierunku (na przykład używając urządzenie rekomendujące linię gry lub dobór kija w zależności od położenia piłki).

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Przykład reguły lokalnej G-5 (Komitet może wprowadzić regułę lokalną zabraniającą używania urządzeń do pomiaru odległości).

 (2) Informacje o wietrze i innych czynnikach pogodowych.

 • Dozwolone.
  • Podawanie informacji o warunkach pogodowych (wraz z prędkością wiatru), które są dostępne w prognozach pogody, lub
  • Mierzenie temperatury i wilgotności na polu
 • Niedozwolone.
  • Mierzenie prędkości wiatru na polu, lub
  • Użycie innego sztucznego przedmiotu, aby otrzymać informację związane z wiatrem (na przykład użycie proszku do oceny kierunku wiatru).

 (3) Informacje zebrane przed lub podczas rundy.

 • Dozwolone.
  • Użycie informacji zebranych przed rundą (na przykład informacje o grze z poprzedniej rundy, porady dotyczące swingu lub rekomendacje kija), lub
  • Rejestrowanie (do użycia po rundzie) informacji o grze lub parametrów fizjologicznych z rundy (na przykład odległość uderzenia kijem, statystyki gry lub pomiar tętna). 
 • Niedozwolone.
  • Przetwarzanie lub interpretacja informacji o grze z rundy (na przykład zalecenia doboru kija oparte na podstawie bieżących odległości z rundy), lub
  • Wykorzystywanie pozyskanych parametrów fizjologicznych podczas rundy.

(4) Audio i Wideo.

 • Dozwolone.
  • Słuchanie materiałów audio (radio, muzyka) lub oglądanie materiałów wideo niezwiązanych z rozgrywkami (na przykład informacje lub podkład muzyczny).
  • Jednakże, należy to robić tak, aby nie przeszkadzać innym (reguła 1.2).
 • Niedozwolone.
  • Słuchanie muzyki lub innych materiałów dźwiękowych, które pomagają wyeliminować rozpraszanie uwagi lub wyregulować tempo swingu, lub
  • Oglądanie materiałów wideo pokazujących zagrania gracza lub innych graczy podczas rozgrywek, które pomogą w wyborze kija, wykonaniu uderzenia lub w podjęciu decyzji dotyczącej sposobu grania podczas rundy.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Przykład reguły lokalnej G-8 (Komitet może wprowadzić regułą lokalną zakaz lub ograniczenie użycia urządzeń audio i wideo podczas rundy).

 (5) Rękawiczki i środki do uchwytu.

 • Dozwolone.
  • Używanie gładkiej rękawiczki, która spełnia wymagania zawarte w regule dotyczącej sprzętu,
  • Używanie żywicy, pudru i innych nawilżających lub wysuszających środków, lub
  • Owinięcie ręcznikiem lub chusteczką gripu. 
 • Niedozwolone.
  • Używanie rękawiczki, która nie spełnia wymagań zawartych w regule dotyczącej sprzętu, lub
  • Korzystanie ze sprzętu, który daje niesportową przewagę związaną z pozycją ręki lub siłą uchwytu.

 (6) Urządzenia rozciągające i treningowe lub pomoce w zamachu (swing). 

 • Dozwolone.
  • Korzystanie z dowolnego sprzętu do rozciągania (innego niż podczas wykonywania zamachu treningowego), bez względu czy jest to sprzęt do rozciągania, przeznaczony dla golfistów (na przykład pręt wyrównujący umieszczony przez ramiona) lub przeznaczony do celów niezwiązanych z golfem (w tym gumowe rurki).
 • Niedozwolone.
  • Korzystanie z dowolnych pomocy treningowych lub sprzętu wspomagającego zamach (na przykład pręt wyrównujący lub headcover z obciążnikiem lub „donut” (kij treningowy z ciężką główką)) lub niedopuszczony kij do wykonywania zamachów ćwiczebnych lub w jakikolwiek inny sposób tworzący potencjalną przewagę przez wspomaganie gracza w przygotowaniu lub wykonaniu uderzenia (na przykład, jako pomoc w związana z płaszczyzną zamachu, uchwytem, wyborem kierunku, pozycją piłki lub postawą). 

Więcej informacji dotyczących używania wyżej opisanego sprzętu oraz innego sprzętu (na przykład odzieży i obuwia) można znaleźć w regułach dotyczących sprzętu.

Gracz, który nie jest pewny czy może użyć określonego sprzętu w szczególny sposób powinien poprosić Komitet o wydanie decyzji (reguła 20.2b).

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Przykład reguły lokalnej G-6 (Komitet może wprowadzić regułą lokalną zakazującą używania środków transport podczas rundy).

 b. Użycie sprzętu z powodu wskazań medycznych

(1) Wyjątek medyczny. Gracz nie łamie reguły 4.3, jeżeli używa sprzętu z powodu wskazań medycznych, dopóki:

 • Gracz ma wskazanie medyczne do użycia tego sprzętu, i 
 • Komitet zdecyduje, że jego użycie nie daje niesportowej przewagi w stosunku do innych graczy.

 (2) Plaster lub podobne okłady. Gracz może używać plastra lub podobnego okładu ze wskazań medycznych (na przykład, aby zapobiec zranieniu lub zabezpieczyć istniejące zranienie), ale plaster lub okład nie może:

 • Być nadmiernie stosowany, lub
 • Pomagać graczowi więcej niż jest to konieczne (na przykład, nie może unieruchamiać nadgarstka, aby pomóc w wykonaniu zamachu kijem).

Gracz, który nie jest pewny, gdzie i jak można stosować plastry lub podobne okłady powinien poprosić Komitet o wydanie decyzji.

 Kara za naruszenie reguły 4.3:

 • Kara za pierwsze naruszenie z pojedynczego działania lub działań powiązanych: kara główna.
 • Kara za drugie naruszenie niepowiązane z pierwszym naruszeniem: dyskwalifikacja.

 Tę karę stosuje się, gdy charakter naruszenia różnił się całkowicie od naruszenia skutkującego pierwszą karą.