Reguły gry w golfa

5.4 Granie w grupach

a. Match Play

Podczas rundy, gracz i przeciwnik muszą grać każdy dołek w tej samej grupie.

b. Stroke Play

Podczas rundy, gracz musi pozostawać w grupie ustawionej przez Komitet, chyba że  Komitet zaaprobował zmianę albo przed albo po tym zdarzeniu. 

Kara za naruszenie reguły 5.4: dyskwalifikacja