Reguły gry w golfa

5.5 Trenowanie podczas rundy lub w czasie przerwania gry

a. Podczas rozgrywania dołka nie wolno wykonywać uderzeń treningowych

Podczas rozgrywania dołka, graczowi nie wolno wykonywać uderzeń treningowych dowolną piłką na lub poza polem.

Uderzeniami treningowymi nie są:

  • Uderzenia próbne wykonane bez zamiaru uderzenia piłki.
  • Powrotne uderzenie piłki do obszaru treningowego lub do drugiego gracza, gdy wykonane jest to z uprzejmości.
  • Uderzenia wykonane przez gracza podczas grania dołka, którego wynik został rozstrzygnięty.

b. Ograniczenie uderzeń treningowych pomiędzy dwoma dołkami 

Pomiędzy dwoma dołkami, graczowi nie wolno wykonywać uderzeń treningowych.

Wyjątek – Gdzie dozwolone jest ćwiczenie puttowania lub czipowania: Gracz może trenować puttowanie lub czipowanie na lub w pobliżu:

Jednakże uderzenia treningowe nie mogą być wykonywane z bunkra i nie mogą nadmiernie opóźniać gry (reguła 5.6a).

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Przykład reguły lokalnej I-2 ( Komitet może wprowadzić regułą lokalną zakaz ćwiczenia puttowania i czipowania na lub w pobliżu putting greenu właśnie zakończonego dołka).

 c. Trenowanie podczas zawieszenia gry lub innego przerwania

Podczas zawieszenia lub innego przerwania gry zgodnie z regułą 5.7a, gracz nie może wykonywać uderzeń treningowych z wyjątkiem:

  • Dozwolonych regułą 5.5b,
  • Gdziekolwiek poza polem, i
  • Gdziekolwiek na polu, gdzie zezwolił Komitet.

Jeżeli gracze uzgodnili przerwanie meczu i nie będzie on wznowiony tego samego dnia, gracze mogą trenować na polu bez ograniczeń do czasu wznowienia meczu. 

Kara naruszenie reguły 5.5: kara główna.

Jeżeli naruszenie nastąpiło pomiędzy dwoma dołkami, to karę dopisuje się do następnego dołka.