Reguły gry w golfa

5.6 Nieuzasadnione opóźnianie; szybkie tempo gry

a. Nieuzasadnione opóźnianie gry

Gracz nie może w sposób nieuzasadniony opóźniać gry, zarówno podczas rozgrywania dołka jak i pomiędzy dwoma dołkami.

Dozwolone jest małe opóźnienie z oczywistych przyczyn:

  • Gdy gracz oczekuje na pomoc od sędziego lub Komitetu,
  • Gdy gracz zranił się lub rozchorował, lub
  • Gdy wystąpiła inna ważna przyczyna.

 Kara za naruszenie reguły 5.6a:

  • Kara za pierwsze przewinienie: jedno uderzenie karne.
  • Kara za drugie przewinienie: kara główna.
  • Kara za trzecie przewinienie: dyskwalifikacja.

Jeżeli gracz w sposób nieuzasadniony opóźnia grę pomiędzy dwoma dołkami, to karę dopisuje się do następnego dołka.

 b. Szybkie tempo gry

Runda golfa ma być grana w szybkim tempie.

Każdy gracz powinien zdawać sobie sprawę, że jego tempo gry może mieć wpływ na rozgrywanie rund przez innych graczy, zarówno w jego jak i w kolejnych grupach.

Gracze powinni przepuszczać szybsze grupy.

(1) Rekomendacje dotyczące tempa gry. Gracz powinien grać w szybkim tempie przez całą rundę, wliczając w to czas na:

Gracz powinien przygotować się wcześniej do kolejnego uderzenia i gdy nadejdzie jego kolej, być gotowym do gry.

Kiedy nadchodzi kolej gracza:

  • Zaleca się, aby wykonał uderzenie w czasie nie dłuższym niż 40 sekund od momentu, gdy może zagrać bez zakłóceń i przeszkadzania innym,
  • Zachęca się, aby zwykle wykonał uderzenie o wiele szybciej niż w ciągu 40 sekund.

(2) Granie poza kolejnością, aby przyspieszyć tempo gry. Zależnie od formatu gry, gracze mogą niekiedy zagrać poza kolejnością, aby przyspieszyć tempo gry:

  • W match play, gracze mogą uzgodnić, że jeden z nich zagra poza kolejnością w celu zaoszczędzenia czasu (reguła 6.4a).
  • W stroke play, gracze mogą grać „ready golf” w bezpieczny i odpowiedzialny sposób (reguła 6.4b wyjątek).

(3) Polityka Komitetu dotycząca tempa gry. W celu promowania i egzekwowania szybkiej gry, Komitet powinien wprowadzić regułą lokalną politykę dotyczącą tempa gry.

Polityka ta może określać maksymalny czas przejścia rundy, rozegrania dołka lub kilku dołków, wykonania uderzenia, i może wprowadzić kary za  nierespektowanie jej.

 Zob. Procedury Komitetu, rozdział 5G (rekomendacje dotyczące polityki tempa gry).