Reguły gry w golfa

5.7 Przerwanie gry; wznowienie gry

a. Kiedy gracz może lub musi przerwać grę

Podczas rundy, gracz nie może przerwać gry za wyjątkiem następujących przypadków:

  • Przerwanie przez Komitet. Wszyscy gracze muszą przerwać grę, jeżeli Komitet ją zawiesi (reguła 5.7b).
  • Przerwanie gry po uzgodnieniu w match play. W meczu gracze mogą z dowolnego powodu uzgodnić przerwanie gry, chyba że spowoduje to opóźnienie rozgrywek. Jeżeli uzgodnią przerwanie gry a następnie jeden z graczy będzie chciał wznowić grę, to uzgodnienie staje się nieważne i drugi gracz też musi wznowić grę.
  • Jeden gracz przerywa grę z powodu burzy. Gracz może przerwać grę, gdy słusznie uważa, że występuje zagrożenie uderzeniem pioruna, ale musi ten fakt zgłosić do Komitetu tak szybko jak to możliwe.

 Opuszczenie pola nie jest samo w sobie przerwaniem gry. Opóźnienie gry przez gracza omawia reguła 5.6a, a nie niniejsza reguła.

 Jeżeli gracz przerwie grę z przyczyny niewymienionej w regule lub nie zgłosi tego faktu Komitetowi, to zostanie zdyskwalifikowany.

 b. Jak muszą postępować gracze w przypadku zawieszenia gry przez Komitet

Komitet ma dwie możliwości zawieszenia gry, a każda z nich ma inne wymagania określające moment, kiedy gracze muszą przerwać grę.

(1) Natychmiastowe zawieszenie (gdy występuje bezpośrednie niebezpieczeństwo). Jeżeli Komitet ogłosi natychmiastowe zawieszenie gry, wszyscy gracze muszą natychmiast przerwać grę i nie wolno im wykonać żadnego uderzenia aż do momentu wznowienia gry przez Komitet.

Komitet powinien zastosować zrozumiałą metodę, aby poinformować graczy o natychmiastowym zawieszeniu gry.

Zob. Procedury Komitetu, rozdział 8; Przykład reguły lokalnej J-1 (zalecane sposoby dla Komitetu sygnalizowania graczom o natychmiastowym lub normalnym zawieszeniu gry).

(2) Normalne zawieszenie (na przykład z powodu zapadających ciemności lub pola nienadającego się do gry). Jeżeli Komitet zawiesza grę z normalnych powodów, to sposób postępowania zależy od tego, gdzie znajduje się grająca grupa:

 • Pomiędzy dwoma dołkami. Jeżeli wszyscy gracze z grupy znajdują się pomiędzy dwoma dołkami, to muszą przerwać grę i nie wolno im wykonać uderzenia, aby rozpocząć kolejny dołek, aż do momentu wznowienia gry przez Komitet.
 • W czasie rozgrywania dołka. Jeżeli dowolny gracz z grupy rozpoczął dołek, to gracze mogą wybrać albo przerwanie gry albo dokończenie dołka.
  • Dozwolone jest krótkie zastanowienie (które normalnie nie powinno zająć więcej niż dwie minuty) w celu zdecydowania, czy gracze przerywają grę czy kończą dołek.
  • Jeżeli gracze kontynuują grę na dołku, to mogą go skończyć lub mogą przerwać grę przed skończeniem dołka.
  • Jeżeli gracze skończą grę na dołku lub przerwą przed zakończeniem dołka, to nie wolno im wykonać uderzenia aż do momentu wznowienia gry przez Komitet zgodnie z regułą 5.7c.

 Jeżeli gracze nie uzgodnią, co robić:

  • Match Play. Jeżeli przeciwnik przerwał grę, gracz musi także przerwać grę i obaj gracze nie mogą grać ponownie aż do momentu wznowienia gry przez Komitet. Jeżeli gracz nie przerwał gry to otrzymuje karę główną (strata dołka).
  • Stroke Play. Każdy gracz w grupie może wybrać albo przerwanie gry albo kontynuowanie dołka, bez względu na to, co inni gracze w grupie zdecydują się zrobić, przy czym gracz może kontynuować grę tylko wtedy, gdy marker gracza będzie pilnował punktacji gracza.

Kara za naruszenie reguły 5.7b: dyskwalifikacja

Wyjątek – Nie ma kary, jeżeli Komitet zdecyduje, że nieprzerwanie gry było uzasadnione: Nie ma naruszenia tej reguły i nie ma kary, jeżeli Komitet zdecyduje, że okoliczności uzasadniały nieprzerwanie gry, gdy było to wymagane.

c. Co gracze muszą zrobić po wznowieniu gry.

(1) Gdzie wznowić grę. Gracz musi wznowić grę z miejsca, w którym została przerwana na dołku lub gdy było to między dołkami, z następnego obszaru tee, nawet, gdy gra została wznowiona w kolejnym dniu.

(2) Kiedy wznowić grę. Gracz musi być obecny w miejscu określonym w (1) i gotowy do gry:

 • O czasie wznowienia gry ustalonym przez Komitet, i
 • Gracz musi wznowić grę o tym czasie (ale nie wcześniej).

Jeżeli z jakiegokolwiek powodu możliwość wznowienia gry jest opóźniona (na przykład, kiedy gracze z grupy poprzedzającej muszą najpierw zagrać i zejść), to nie wystąpi naruszenie tej reguły, jeżeli gracz jest obecny i gotowy do gry, a grupa gracza jest w stanie wznowić grę.

 Kara za naruszenie reguły 5.7c: dyskwalifikacja.

Wyjątki do dyskwalifikacji za niewznowienia gry o czasie: Mają tu zastosowanie wyjątki 1, 2 i 3 do reguły 5.3a i wyjątek do reguły 5.7b.

 d. Podniesienie piłki, gdy gra jest przerwana; odłożenie i zastąpienie piłki, gdy jest wznowiona

(1) Podniesienie piłki, gdy gra jest przerwana lub zanim gra zostanie wznowiona. Gdy gra jest przerwana na dołku zgodnie z tą regułą, gracz może zaznaczyć miejsce piłki i ją podnieść (reguła 14.1).

 Przed lub po wznowieniu gry:

 • Gdy piłka gracza była podniesiona po przerwaniu gry. Gracz musi odłożyć oryginalną lub inną piłkę na oryginalnym miejscu (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2).
 • Gdy piłka gracza nie była podniesiona po przerwaniu gry. Gracz może grać piłkę tak jak leży lub może zaznaczyć miejsce piłki, podnieść ją (reguła 14.1) i odłożyć tę lub inną piłkę na oryginalnym miejscu (reguła 14.2).

 W innym przypadku:

 •  Jeżeli położenie piłki zostało zmienione w wyniku podnoszenia, gracz musi odłożyć tę lub inną piłkę zgodnie z wymogami reguły 14.2d.
 •  Jeżeli położenie piłki zostało zmienione po podniesieniu piłki i przed jej odłożeniem, to reguła 14.2d nie ma tu zastosowania:

(2) Co zrobić, jeżeli piłka lub znacznik zostały przemieszczone podczas przerwania gry. Jeżeli przed wznowieniem gry, piłka gracza lub znacznik zostały przemieszczone w jakikolwiek sposób (włączając w to siły natury), gracz musi:

 • Odłożyć oryginalną lub inną piłkę na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2)
 • Umieścić znacznik, aby zaznaczyć oryginalne miejsce i potem odłożyć oryginalną lub inną piłkę w to miejsce (reguły 14.1 i 14.2).

Jeżeli warunki wpływające na uderzenie gracza zostały pogorszone w czasie przerwania gry, zob. reguła 8.1d.

Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodne z regułą 5.7d: kara główna zgodnie z regułą 14.7a.

Jeżeli reguła została naruszona wielokrotnie w wyniku pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).