Reguły gry w golfa

Reguła 6 - Rozgrywanie dołka

Cel: Reguła 6 omawia rozgrywanie dołka – na przykład przedstawiając konkretne zasady dotyczące rozpoczynania dołka z obszaru tee, wymogu grania całego dołka tą samą piłką z wyjątkiem, gdy sytuacje dopuszczają zastąpienie piłki, kolejności grania (która jest ważniejsza w match play niż w stroke play) i zakończenia dołka.

Zobacz: