Reguły gry w golfa

6.1 Rozpoczęcie gry na dołku

a. Kiedy rozpoczyna się gra na dołku

Gracz rozpoczął dołek, gdy wykonał uderzenie rozpoczynające dołek.

Dołek jest rozpoczęty nawet wtedy, gdy uderzenie zostało wykonane spoza obszaru tee (reguła 6.1b) lub uderzenie zostało anulowane zgodnie z regułą.

b. Piłka musi być zagrana z obszaru tee

Gracz musi rozpocząć każdy dołek grając piłkę z dowolnego miejsca w obszarze tee zgodnie z regułą 6.2b.

Jeżeli gracz rozpoczynając dołek zagra piłkę spoza obszaru tee (w tym rozpocznie grę z niewłaściwego obszaru tee na tym samym dołku lub na innym dołku):

(1) Match Play.Nie ma kary, ale przeciwnik może unieważnić uderzenie:

  • Musi to zrobić szybko zanim kolejny gracz wykona uderzenie. Kiedy przeciwnik anuluje uderzenie, gracz nie może wycofać anulowania.
  • Jeżeli przeciwnik anuluje uderzenie, gracz musi zagrać piłkę z obszaru tee i nadal jest to jego kolej grania.
  • Jeżeli przeciwnik nie anuluje uderzenia, uderzenie się liczy, piłka jest w grze a gracz musi ją grać tak jak leży.

(2) Stroke Play. Gracz otrzymuje karę główną (kara dwóch uderzeń) i musi naprawić swój błąd przez zagranie piłki z obszaru tee:

  • Piłka zagrana spoza obszaru tee nie jest piłką w grze.
  • To uderzenie i wszystkie następne wykonane do czasu naprawienia błędu (w tym uderzenia wykonane i karne dotyczące tylko tej piłki) nie są zaliczane.
  • Jeżeli gracz nie naprawi błędu przed rozpoczęciem rozgrywania następnego dołka lub na ostatnim dołku rundy, przed oddaniem karty wyników, to zostaje zdyskwalifikowany.