Reguły gry w golfa

6.2 Granie piłki z obszaru tee

a. Kiedy mają zastosowanie reguły dotyczące obszaru tee

Reguły dotyczące obszaru tee w regule 6.2b stosuje się zawsze, gdy wymaga się od gracza lub dozwolone jest granie piłki z obszaru tee. Dotyczy to sytuacji, gdy:

Tę regułę stosuje się tylko do obszaru tee, z którego gracz musi grać podczas rozpoczynania dołka, a nie do innej lokalizacji tee na polu (bez względu czy jest to na tym samym czy na innym dołku).

 b. Reguły dotyczące obszaru tee

(1) Kiedy piłka jest w obszarze tee.

6.2

(2) Piłka może być umieszczona na kołeczku tee lub zagrana z ziemi. Piłka musi być zagrana:

  • Z kołeczka tee umieszczonego w lub na ziemi, lub
  • Z samej ziemi.

Dla potrzeb tej reguły, „ziemia” oznacza piasek albo inne naturalne elementy umieszczone w miejscu ustawienia kołeczka tee lub piłki.

Graczowi nie wolno wykonać uderzenia w piłkę umieszczoną na niedopuszczonym kołeczku tee lub w piłkę umieszczoną na kołeczku tee w sposób niedopuszczalny przez tę regułę.

Kara za naruszenie reguły 6.2b(2):

  • Kara za pierwsze naruszenie w wyniku pojedynczego działania lub działań połączonych: kara główna.
  • Kara za drugie naruszenie niezwiązane z pierwszym: dyskwalifikacja.

 (3) Niektóre warunki w obszarze tee mogą być poprawione. Przed wykonaniem uderzenia, gracz może podjąć poniższe działania w obszarze tee, aby poprawić warunki wpływające na uderzenie (reguła 8.1b(8)):

  •  Poprawić powierzchnię ziemi w obszarze tee (na przykład przez zrobienie wgłębienia kijem lub nogą),
  • Odsunąć, odgiąć lub złamać trawę, chwasty i inne naturalne elementy przylegające lub rosnące w ziemi w obszarze tee,
  • Usunąć lub przyklepać piasek i ziemię w obszarze tee, i
  • Usunąć rosę, szron i wodę w obszarze tee.

Jednakże gracz otrzyma karę główną zapodjęcie innych działań poprawiających warunki wpływające na uderzenie, które naruszą regułę 8.1a.

 (4) Ograniczenia w przestawianiu tee-markerów, kiedy gra się z obszaru tee.

We wszystkich innych sytuacjach, tee-markery traktowane są jako sztuczne utrudnienie ruchome, które można usunąć, gdy dopuszcza to reguła 15.2.

(5) Piłka nie jest w grze dopóki nie zostanie wykonane uderzenie. Bez względu na to, czy piłka jest na kołeczku tee czy leży na ziemi, podczas rozpoczynania dołka lub ponownego grania z obszaru tee zgodnie z regułą:

Gdy piłka będąca na kołeczku tee spadnie z niego lub zostanie strącona przez gracza przed wykonaniem uderzenia, to może być bez kary ponownie ustawiona na kołeczku tee w dowolnym miejscu obszaru tee.

Jednakże, gdy gracz wykona uderzenie tą piłką w momencie, gdy będzie spadać lub po jej upadku, to nie ma kary, uderzenie się liczy a piłka jest w grze.

(6) Gdy piłka w grze leży w obszarze tee. Jeżeli piłka w grze gracza jest w obszarze tee po uderzeniu (na przykład na kołeczku tee po uderzeniu, które minęło piłkę) lub po wzięciu uwolnienia, gracz może:

  • Podnieść lub przemieścić piłkę bez kary (reguła 9.4b, wyjątek 1), i
  • Zagrać tę lub inną piłkę z dowolnego miejsca w obszarze tee z kołeczka tee lub z ziemi zgodnie z (2), jak również zagrać ją tak jak leży.

Kara za granie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodne z regułą 6.2b(6): kara główna zgodnie z regułą 14.7a.

Jeżeli reguła została naruszona wielokrotnie w wyniku pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).