Reguły gry w golfa

6.4 Kolejność gry podczas rozgrywania dołka

Cel: Reguła 6.4 omawia kolejność gry na dołku. Kolejność grania z obszaru tee zależy od tego, kto ma przywilej gry, a potem zależy od tego, czyja piłka jest dalej od dołka. 

 • W match play, kolejność grania jest fundamentem gry; jeżeli gracz zagra poza kolejnością, przeciwnik może anulować to uderzenie a gracz będzie musiał je powtórzyć.
 • W stroke play, nie ma kary za zagranie poza kolejnością. Graczy zachęca się do grania poza kolejnością, w bezpieczny i odpowiedzialny sposób.

a. Match Play

(1) Kolejność gry. Gracz i przeciwnik muszą grać w następującej kolejności:

 • Rozpoczynanie gry na pierwszym dołku. Na pierwszym dołku przywilej gry wynika z ustalonego przez Komitet porządku zgodnego z drabinką startową,uzgodnieniem lub losowaniem (na przykład rzut monetą).
 • Rozpoczynanie gry na innych dołkach.
  • Gracz, który wygrał dołek ma przywilej gry  z kolejnego obszarze tee.
  • Gdy dołek był zremisowany, gracz mający przywilej gry poprzedniego obszaru tee nadal go zachowuje.
  • Jeżeli gracz złoży w odpowiednim czasie prośbę o wydanie orzeczenia (reguła 20.1b), która nie została jeszcze rozpatrzona przez Komitet a mogłaby wpłynąć na przywilej gry na następnym dołku, to wówczas decyduje uzgodnienie lub losowanie.
 • Po rozpoczęciu gry przez obu graczy.
  • Piłka leżąca dalej od dołka będzie grana jako pierwsza.
  • Jeżeli piłki leżą w tej samej odległości od dołka lub nie jest znana ich rzeczywista odległość, to o kolejności decyduje porozumienie lub losowanie.

(2) Przeciwnik może anulować uderzenie gracza wykonane poza kolejnością. Jeżeli gracz zagra poza kolejnością, to nie ma kary, ale przeciwnik może anulować uderzenie:

 • To musi nastąpić szybko i zanim kolejny gracz wykona uderzenie. Kiedy przeciwnik anuluje uderzenie, gracz nie może wycofać anulowania. 
 • Jeżeli przeciwnik anuluje uderzenie, gracz musi grać piłkę, we właściwej kolejności z miejsca ostatniego uderzenia (reguła 14.6).
 • Jeżeli przeciwnik nie anuluje uderzenia, uderzenie się liczy i piłka jest w grze a gracz musi ją grać tak jak leży.

Wyjątek – uzgodnione zagranie poza kolejnością w celu zaoszczędzenia czasu. Aby zaoszczędzić czas:

 • Gracz może poprosić przeciwnika, aby zagrał poza kolejnością lub może zgodzić się na prośbę przeciwnika zagrania poza kolejnością.
 • Jeżeli przeciwnik wykona uderzenie poza kolejnością, to gracz zrezygnował z prawa do anulowania uderzenia.

Reguła 23.6 (Kolejność gry w Four-Ball).

b. Stroke Play

(1) Normalna kolejność gry.

 • Rozpoczynanie gry na pierwszym dołku. Na pierwszym dołku, przywilej gry wynika z ustalonego przez Komitet porządku zgodnego z drabinką startową,uzgodnieniem lub losowaniem (na przykład rzut monetą).
 • Rozpoczynanie gry na wszystkich innych dołkach.
  • Gracz w danej grupie z najniższym wynikiem brutto na dołku ma przywilej gry na kolejnym dołku; gracz z drugim najniższym wynikiem brutto powinien zagrać jako następny; i tak dalej.
  • Jeżeli dwóch lub więcej graczy ma ten sam wynik na dołku, to powinni grać w tej samej kolejności co na poprzednim obszarze tee.
  • Przywilej gry zależy od wyników brutto, nawet w rozgrywkach handicapowych.
 • Po rozpoczęciu gry przez wszystkich graczy na dołku.
  • Piłka leżąca najdalej od dołka powinna być grana jako pierwsza.
  • Jeżeli dwie lub więcej piłki leżą w tej samej odległości od dołka lub nie jest znana ich rzeczywista odległość, to o kolejności decyduje uzgodnienie lub losowanie. 

Nie ma kary, jeżeli gracz zagra poza kolejnością, chyba że dwóch lub więcej graczy uzgodni grę poza kolejnością, aby dać jednemu z nich przewagę, wówczas każdy z nich otrzyma karę główną (dwa uderzenia kary).

(2) Granie poza kolejnością w sposób bezpieczny i odpowiedzialny („Ready Golf”). Gracze są zachęcani do grania poza kolejnością w sposób bezpieczny i odpowiedzialny, gdy:

 • Dwóch lub więcej graczy uzgodni, że zrobią tak z wygody lub aby zaoszczędzić czas,
 • Piłka gracza zatrzyma się bardzo blisko dołka i gracz chciałby go skończyć, lub
 • Jeden z graczy jest gotowy i może zagrać przed graczem, którego jest kolej według normalnego porządku gry (1) pod warunkiem, że nie zagraża, nie rozprasza i nie przeszkadza innemu graczowi.

Jednakże, jeżeli gracz, którego jest kolej zgodnie z (1) jest gotowy do gry i sygnalizuje, że może grać, to inni gracze powinni zasadniczo poczekać aż ten gracz zagra.

Gracz nie powinien grać poza kolejnością, aby uzyskać przewagę nad innymi graczami.

c. Kiedy gracz może zagrać piłkę prowizoryczną lub drugą piłkę z obszaru tee

Kolejność gry w tym przypadku jest taka, że wszyscy gracze w grupie, powinni wykonać pierwsze uderzenie na dołku zanim gracz zagra piłkę prowizoryczną lub drugą piłkę z obszaru tee.

Gdy więcej niż jeden gracz będzie grać piłkę prowizoryczną lub drugą piłkę z obszaru tee, kolejność gry będzie identyczna jak uprzednio.

Gra poza kolejnością piłki prowizorycznej lub drugiej piłki, zob. reguła 6.4a(2) i 6.4b.

d. Postępowanie, gdy gracz weźmie uwolnienie lub zagra piłkę prowizoryczną w dowolnym miejscu poza obszarem tee

Kolejność gry w tych dwóch przypadkach według reguły 6.4a(1) i 6.4b(1) jest następująca:

(1) Wzięcie uwolnienia, aby zagrać piłkę z innego miejsca niż jej położenie.

(2) Granie piłki prowizorycznej. Gracz gra piłkę prowizoryczną zaraz po wykonaniu poprzedniego uderzenia a przed wszystkimi innymi graczami, z wyjątkiem: