Reguły gry w golfa

7.1 Jak uczciwie szukać piłki

a. Gracz może podjąć uzasadnione działania, aby znaleźć i zidentyfikować piłkę

Gracz jest odpowiedzialny za znalezienie swojej piłki w grze po każdym uderzeniu.

Gracz może przepisowo szukać piłki podejmując racjonalne działania, aby ją znaleźć i zidentyfikować, takie jak:

  • Odgarniać piasek i poruszać wodę, i
  • Poruszać i odchylać trawę, krzaki, gałęzie drzew i inne rosnące lub przyczepione naturalne obiekty, a także złamać te obiekty, ale tylko wtedy gdy złamanie będzie wynikiem innych racjonalnych działań podjętych, w celu znalezienia lub identyfikacji piłki. 

Jeżeli podjęte racjonalne działania prowadzone w przepisowy sposób poprawią warunki wpływające na uderzenie:

  • Nie ma kary zgodnie z regułą 8.1a, gdy poprawienie jest wynikiem przepisowego szukania.
  • Jednakże, gdy poprawienie było wynikiem nieadekwatnych działań, gracz otrzymuje karę główną za naruszenie reguły 8.1a.

W trakcie szukania i identyfikowania piłki, gracz może usunąć naturalne utrudnienia ruchome w sposób dopuszczony w regule 15.1, a także może usunąć sztuczne utrudnienia ruchome tak jak zezwala reguła 15.2.

b. Sposób postępowania, gdy piasek wpływający na położenie piłki gracza został odgarnięty podczas jej szukania i identyfikowania

  • Gracz musi odtworzyć oryginalne położenie piłki w piasku, ale może pozostawić widoczną małą część piłki, jeżeli piłka będzie zakryta piaskiem.
  • Jeżeli gracz zagra piłkę bez odtworzenia oryginalnego położenia, otrzymuje karę główną.