Reguły gry w golfa

7.2 Jak zidentyfikować piłkę

Leżącą piłkę gracz może być zidentyfikować zgodnie z poniższymi sposobami:

  • Przez gracza lub kogokolwiek widzącego piłkę leżącą w miejscu, w którym jest wiadome, że może to być piłka gracza.
  • Przez obejrzenie znaku identyfikującego na piłce (reguła 6.3a).
  • Przez znalezienie piłki tej samej marki, modelu, numeru i uwzględnieniu warunku, że piłka gracza jest w obszarze, w którym powinna się znajdować, (ale nie dotyczy to sytuacji, gdy identyczna piłka zostanie znaleziona w tym samym obszarze i nie ma możliwości rozpoznania, która z nich jest piłką gracza).

Jeżeli prowizoryczna piłka gracza nie może być odróżniona od oryginalnej piłki, zob. reguła 18.3c(2).