Reguły gry w golfa

7.3 Podniesienie piłki, aby ją zidentyfikować

Jeżeli piłka może być piłką gracza, ale nie może być zidentyfikowana na ziemi:

  • Gracz może podnieść piłkę, aby ją zidentyfikować (w tym ją obrócić), ale:
  • Położenie piłki musi być najpierw zaznaczone, a piłka nie może być oczyszczona bardziej niż jest to konieczne do jej identyfikacji (z wyjątkiem putting greenu) (reguła 14.1).

Jeżeli podniesiona piłka jest piłką gracza lub piłką innego gracza, to musi być odłożona na oryginalne miejsce (reguła 14.2).

Jeżeli gracz podnosi piłkę zgodnie z tą regułą, gdy nie jest to uzasadnione, aby ją zidentyfikować (z wyjątkiem putting greenu, gdzie gracz może ją podnieść zgodnie z regułą 13.1b), błędnie zaznaczy miejsce piłki przed jej podniesieniem lub wyczyści piłkę, gdy nie jest to dozwolone, otrzymuje karę jednego uderzenia.

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 7.3: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).