Reguły gry w golfa

7.4 Piłka przypadkowo przemieszczona podczas szukania i identyfikowania jej

Nie ma kary, gdy piłka gracza została przypadkowo przemieszczona przez gracza, przeciwnika lub kogoś innego podczas jej szukania lub identyfikowania. 

Jeżeli wystąpi taka sytuacja, piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2). Postępujemy wtedy w następujący sposób: 

Przejdź do reguły 15.1a (ograniczenia podczas celowego usuwania pewnych naturalnych utrudnień ruchomych przed odłożeniem piłki).

Kara za naruszenie reguły 7.4: kara główna.