Reguły gry w golfa

Reguła 8 - Granie na takim polu jak je zastano

Cel: Reguła 8 omawia główną zasadę gry: „graj na takim polu, jakie zastałeś”. Po zatrzymaniu piłki, gracz zasadniczo akceptuje warunki wpływające na uderzenie i nie poprawia ich przed uderzeniem. Jednakże, gracz może podjąć pewne rozsądne działania nawet jeżeli spowoduje to poprawienie tych warunków i istnieją ściśle określone okoliczności uzasadniające przywrócenie warunków bez kary po ich poprawieniu lub pogorszeniu.

Zobacz: