Reguły gry w golfa

8.1 Działania gracza poprawiające warunki wpływające na uderzenie

Wsparciem zasady „graj na takim polu jakie zastałeś” jest reguła, która ogranicza działania gracza związane z poprawianiem nadzorowanych „warunków wpływających na uderzenie” (w dowolnym miejscu na lub poza polem) związanych z następnym uderzeniem gracza:

 Tę regułę stosuje się do podejmowanych działań zarówno podczas rundy jak i w czasie zawieszenia gry zgodnie z regułą 5.7a.

 Nie stosuje się jej do: 

 a. Działania, które nie są dozwolone

Oprócz działań wskazanych wregule 8.1b, c i d, graczowi nie wolno podjąć następujących działań, które poprawią warunki wpływające na uderzenie:

(1) Przesuwać, odginać lub łamać:

(2) Przesuwać naturalne utrudnienia ruchome lub sztuczne utrudnienia ruchome w inne miejsce (na przykład zbudować ustawienie lub poprawić linię gry).

(3) Poprawiać powierzchnię ziemi, w tym przez:

 • Odłożenie divota do dziury po divocie,
 • Usunięcie lub naciskanie divotów, które wcześniej zostały umieszczone lub kostki darni, która była na miejscu, lub
 • Tworzenie lub eliminowanie dziur, wgnieceń lub nierównych powierzchni.

(4) Usuwanie lub ugniatanie piasku lub luźnej ziemi.

(5) Usuwanie rosy, szronu lub wody.

Kara za naruszenie reguły 8.1a: kara główna.

b. Działania, które są dozwolone

Podczas przygotowywania lub wykonywania uderzenia, gracz może podjąć pewne działania, za które nie ma kary, nawet gdy poprawią warunki wpływające na uderzenie:

(1) Przepisowo szuka piłki wykonując racjonalne działania w celu jej znalezienia i zidentyfikowania (reguła 7.1a).

(2) Podejmuje racjonalne działania, aby usunąć naturalne utrudnienia ruchome (reguła 15.1) lub sztuczne utrudnienia ruchome (reguła 15.2).

(3) Podejmuje racjonalne działania, aby zaznaczyć miejsce piłki w celu jej podniesienia a następnie odłożenia zgodnie z regułami 14.1 i 14.2.

(4)   Dotyka lekko kijem ziemi tuż przed lub tuż za piłką.

Jednakże nie można:

 • Dociskać ziemi kijem, lub
 • Gdy piłka jest w bunkrze, dotykać piasku tuż przed lub tuż za piłką (reguła12.2b(1)).

(5) Przepisowo ustawia stopy podczas ustawienia, wraz z racjonalnym wkopaniem stóp w piasek lub luźną ziemię.

(6) Przepisowo przyjmuje ustawienie przez racjonalne działanie, aby dostać się do piłki i przyjąć ustawienie.

Jednakże,kiedy gracz tak robi:

 • Nie ma zagwarantowanego normalnego ustawienia i swingu, i
 • Musi w najmniejszym stopniu ingerować na polu, aby poradzić sobie z tą sytuacją.

(7) Wykonuje uderzenie lub backswing do uderzenia, które następnie zostaje wykonane.

Jednakże gdy piłka jest w bunkrze,reguła 1.2b(1) nie zezwala na dotykanie piasku w bunkrze podczas backswingu.

(8) W obszarze tee:

 • Umieścić kołeczek tee w lub na ziemi (reguła 6.2b(2)),
 • Przesunąć, odgiąć lub złamać dowolny naturalny obiekt rosnący lub przylegający (reguła 6.2b(3)), i
 • Poprawić powierzchnię ziemi, usunąć lub przyklepać piasek lub ziemię, usunąć rosę, szron i wodę (reguła 6.2b(3)).

(9) W bunkrze, po zagraniu piłki z bunkra, kiedy znajduje się poza bunkrem, wygładzić piasek w celu dbania o pole (reguła 12.2b(3)).

(10) Na putting greenie,usunąć piasek i luźną ziemię naprawić uszkodzenia (reguła 13.1c).

(11) Przesunąć naturalny obiekt, aby zobaczyć, czy jest przytwierdzony.

Jednakże,jeżeli obiekt rośnie lub jest przyczepiony, to musi taki pozostać i powrócić o ile tylko jest to możliwe do oryginalnej pozycji.

c. Uniknięcie kary przez przywrócenie poprawionych warunków naruszających regułę 8.1a(1) lub 8.1a(2)

Jeżeli gracz poprawił warunki wpływające na uderzenie przez przesunięcie, odgięcie lub naruszenie obiektu naruszając regułę 8.1a(1) lub przesunął obiekt w celu zbudowania pozycji naruszając regułę 8.1a(2): 

 • Nie ma kary, gdy przed wykonaniem następnego uderzenia, gracz usunie poprawienie przez odtworzenie oryginalnych warunków w sposób dozwolony w punktach (1) i (2) poniżej.
 • Jednakże,jeżeli gracz poprawi warunki wpływające na uderzenie przez podjęcie innych działań zawartych w regule 8.1a(3) -(5), to nie uniknie kary przez odtworzenie oryginalnych warunków.

(1) Jak odtworzyć warunki poprawione przez przesuwanie, odginanie lub odłamanie obiektu. Przed wykonaniem uderzenia, gracz, aby uniknąć kary za naruszenie reguły 8.1a(1), może odtworzyć oryginalny obiekt tak dokładnie jak to jest możliwe, tak że poprawienie zostanie wyeliminowane przez:

Jednakże gracz nie uniknie kary:

 • Jeżeli poprawienie nie zostanie usunięte (na przykład, gdy obiekt wyznaczający granicę lub gałąź zostały odgięte lub złamane w znaczny sposób tak że nie mogą zostać przywrócone do oryginalnej pozycji), lub
 • Używając cokolwiek innego niż oryginalny obiekt podczas próby odtworzenia warunków, w tym:
  • Używając innego lub dodatkowego obiektu (na przykład, umieszczając inny palik w dziurze po wyjętym paliku granicznym lub próbując umieścić na miejscu złamaną gałąź), lub
  • Używając innych materiałów do naprawy oryginalnego obiektu (na przykład, używając taśmy do naprawy złamanego palika lub gałęzi).

(2) Jak odtworzyć warunki poprawione przez przesunięcie obiektu na inną pozycję. Przed wykonaniem uderzenia, gracz może uniknąć kary za naruszenie reguły 8.1a(2) przesuwając obiekt na poprzednią pozycję.

d. Odtwarzanie pogorszonych warunków po zatrzymaniu piłki

Jeżeli warunki wpływające na uderzenie zostały pogorszone po zatrzymaniu piłki gracza:

(1) Kiedy dozwolone jest odtworzenie pogorszonych warunków. Jeżeli warunki wpływające na uderzenie zostały pogorszone przez inną osobę niż gracz lub przez zwierzę lub sztuczny obiekt, to gracz bez kary zgodnie z regułą 8.1a może:

 • Odtworzyć oryginalne warunki tak dokładnie jak to jest możliwe.
 • Zaznaczyć miejsce piłki, podnieść, oczyścić i odłożyć na jej oryginalne miejsce (reguły 14.1 i 14.2), jeżeli jest to rozsądne, aby zrobić to w celu odtworzenia oryginalnych warunków lub gdy jakiś materiał wylądował na piłce, kiedy warunki uległy pogorszeniu.
 • Gdy pogorszonych warunków nie można łatwo odtworzyć, podnieść i odłożyć piłkę umieszczając ją w najbliższym miejscu (nie bliżej dołka), który (1) ma najbardziej podobne warunki wpływające na uderzenie, (2) jest w odległości jednego kija od oryginalnego położenia, i (3) w tym samym obszarze pola jak dane miejsce.

Wyjątek – Pogorszone położenie piłki, po podniesieniu piłki lub po przemieszczeniu zanim została odłożona: O tym mówi reguła 14.2d, chyba, że położenie było pogorszone podczas zatrzymania gry a piłka była podniesiona, to wówczas zastosowanie ma ta reguła.

(2) Kiedy odtwarzanie pogorszonych warunków nie jest dozwolone. Jeżeli warunki wpływające na uderzenie zostały pogorszone przez gracza, przez naturalny obiekt lub przez siły natury takie jak wiatr lub woda, gracz nie może poprawić tych pogorszonych warunków gdyż złamie regułę 8.1a (z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych w regułach 8.1c(1), 8.1c(2) i regule 13.1c).

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 8.1d: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a.

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).

Zob. reguły 22.2 (wFoursome, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).