Reguły gry w golfa

8.2 Celowe działania gracza, aby zmienić inne fizyczne warunki wpływające na piłkę gracza w spoczynku lub na wykonanie uderzenia

a. Kiedy stosuje się regułę 8.2

Tę regułę stosuje się tylko do celowych działań gracza, aby zmienić inne fizyczne warunki wpływające na piłkę w spoczynku lub na wykonanie uderzenia.

Tej reguły nie stosuje się do następujących działań gracza:

  • Celowo odbita lub zatrzymana własna piłka lub celowo zmienione warunki fizyczne wpływające na miejsce zatrzymania piłki (uwzględniają to reguły 11.2 i 11.3), lub
  • Zmiana warunków gracza wpływających na uderzenie (uwzględnia to reguła 8.1a).

b. Zabronione działania, aby zmienić inne warunki fizyczne

Gracz nie może celowo podjąć żadnych działań wymienionych w regule 8.1a (oprócz dozwolonych w regułach 8.1b, c lub d), aby zmienić inne fizyczne warunki wpływające:

  • Na miejsce, w którym może się znaleźć lub zatrzymać piłka gracza po następnym uderzeniu lub późniejszym uderzeniu, lub
  • Na miejsce, w którym może się znaleźć lub zatrzymać piłka gracza, jeżeli przemieści się przed wykonanym uderzeniem (na przykład, gdy piłka jest na stromym zboczu a gracz jest zaniepokojony, że może potoczyć się w krzaki).

Wyjątek – Działania mające na celu dbanie o pole: Nie ma kary zgodnie z tą regułą, gdy gracz zmienia jakieś inne warunki fizyczne, aby dbać o pole (takie jak zagrabienie śladów stóp w bunkrze lub umieszczenie divota w dziurze).

Kara za naruszenie reguły 8.2: kara główna.

Zob. reguły 22.2 (wFoursome, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).