Reguły gry w golfa

8.3 Celowe działania gracza, aby zmienić warunki fizyczne wpływające na piłkę w spoczynku innego gracza lub na wykonanie uderzenia

a. Kiedy stosuje się regułę 8.3

Reguła omawia celowe działania gracza zmieniające warunki fizyczne, aby wpłynąć na leżącą piłkę innego gracza lub na wykonanie uderzenia przez innego gracza.

Nie stosuje się jej do celowego działania gracza, aby zatrzymać lub odbić inną piłkę gracza w ruchu lub do celowej zmiany warunków fizycznych wpływających w miejscu, w którym piłka może się zatrzymać (omawiają to reguły 11.2 i 11.3).

b. Zabronione działania, aby zmienić inne warunki fizyczne

Gracz nie może celowo wykonywać niżej wymienionych działań wymienionych w regule 8.1a (oprócz dozwolonych w regule 8.1b, c lub d):

  • Poprawiać lub pogarszać warunki wpływające na uderzenie innego gracza, lub
  • Zmieniać inne warunki fizyczne, aby wpłynąć:
    • Na miejsce, w które może się potoczyć lub zatrzymać piłka innego gracza po następnym uderzeniu gracza lub uderzeniu późniejszym, lub
    • Na miejsce, w które może się potoczyć lub zatrzymać piłka innego gracza w spoczynku, gdy przemieści się przed wykonaniem uderzenia.

Wyjątek – Działania mające na celu dbanie o pole: Nie ma kary zgodnie z tą regułą, gdy gracz zmieni jakieś inne warunki fizyczne, aby dbać o pole (na przykład zagrabienie śladów stop w bunkrze lub odłożenie divota w dziurze).

Kara za naruszenie reguły 8.3: kara główna.

Zob. reguły 22.2 (wFoursome, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).