Reguły gry w golfa

9.2 Podejmowanie decyzji czy piłka przemieściła się i co ją poruszyło

a. Podejmowanie decyzji, czy piłka się przemieściła

Leżącą piłkę gracza traktuje się jako przemieszczoną tylko wtedy, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że to nastąpiło.

Jeżeli piłka mogła się przemieścić, ale nie jest to wiadome lub w zasadzie pewne, to traktuje się ją jako pozostającą w spoczynku i musi być grana tak jak leży.

b. Podejmowanie decyzji co spowodowało przemieszczenie piłki

Kiedy leżąca piłka gracza została przemieszczona:

  • Należy określić, co spowodowało to przemieszczenie.
  • To decyduje, czy gracz musi odłożyć piłkę czy też grać ją tak jak leży i czy występuje kara.

(1) Cztery możliwe przypadki. W regułach występują tylko cztery możliwe przypadki przemieszczenia piłki w spoczynku, przed wykonaniem uderzenia przez gracza:

 Zob. reguły 22.2 (wFoursome, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera traktowane jest jako działanie gracza); 23.5 (w Four-Ball, każdy z partnerów może działać na rzecz strony a działanie partnera dotyczące piłki gracza lub sprzętu traktowane jest jako działanie gracza).

(2) Wiadome lub w zasadzie pewne” standard podczas podejmowania decyzji, co spowodowało przemieszczenie piłki.

Przy stosowaniu tego standardu, muszą być brane pod uwagę wszystkie racjonalnie dostępne informacje, co oznacza wszystkie informacje znane graczowi lub które może uzyskać w racjonalny sposób i bez nadmiernego opóźniania gry.