Reguły gry w golfa

9.3 Piłka przemieszczona przez siły natury

Jeżeli siły natury (takie jak wiatr lub woda) spowodują przemieszczenie leżącej piłki gracza:

  •  Nie ma kary, i
  • Piłka musi być grana z nowego miejsca. 

Wyjątek – Piłka na putting greenie musi być odłożona, jeżeli przemieszczenie nastąpiło po podniesieniu i odłożeniu piłki (reguła 13.1d):Jeżeli piłka na putting greenie została podniesienia i odłożona przez gracza na miejsce a następnie się przemieści, to:

  • Piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2).
  • Powyższe obowiązuje bez względu na przyczynę, która spowodowała przemieszczenie (włączając w to siły natury).

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 9.3: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).