Reguły gry w golfa

9.4 Piłka podniesiona lub przemieszczona przez gracza

Reguła dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że gracz (lub caddie gracza) podniósł własną piłkę w spoczynku lub spowodował jej przemieszczenie.

a. Kiedy podniesiona lub przemieszczona piłka musi być odłożona

Jeżeli gracz podnosi piłkę w spoczynku lub spowoduje jej przemieszczenie, piłka musi być odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2), z wyjątkiem:

b. Kara za podniesienie lub celowe dotknięcie piłki lub spowodowanie jej przemieszczenia

Jeżeli gracz podnosi lub celowo dotyka piłki w spoczynku lub spowoduje jej przemieszczenie, gracz otrzymuje karę jednego uderzenia.

Jednakże istnieją cztery wyjątki:

Wyjątek 1 – Gracz ma pozwolenie na podniesienie lub przemieszczenie piłki: Nie ma kary, gdy gracz podniesie piłkę lub spowoduje jej przemieszczenie zgodnie z regułą, która:

  • Pozwala na podniesienie piłki a potem odłożenie jej na oryginalne miejsce,
  • Wymaga przemieszczenia piłki w celu odłożenia jej na oryginalne miejsce, lub
  • Wymaga lub pozwala graczowi na dropowanie lub położenie piłki jeszcze raz lub zagranie jej z innego miejsca.

Wyjątek 2 – Przypadkowe przemieszczenie piłki zanim zostanie znaleziona: Nie ma kary, gdy gracz przypadkowo spowoduje przemieszczenie piłki podczas szukania lub identyfikacji (reguła 7.4).

Wyjątek 3 – Przypadkowe przemieszczenie na putting greenie: Nie ma kary, gdy gracz przypadkowo spowoduje przemieszczenie piłki na putting greenie (reguła 13.1d), bez względu na przyczynę.

Wyjątek 4 – Przypadkowe przemieszczenie gdziekolwiek poza putting greenem, gdy ma zastosowanie inna reguła: Nie ma kary, gdy gracz przypadkowo przemieści piłkę poza putting greenem podczas wykonywania rozsądnych działań:

  • Zaznaczanie pozycji piłki lub podniesienie lub odłożenie, gdy pozwalają na to reguły (reguły 14.1 i 14.2),
  • Usuwanie sztucznego utrudnienia ruchomego (reguła 15.2),
  • Odtwarzanie pogorszonych warunków, gdy jest to dozwolone (reguła 8.1d),
  • Weźmie uwolnienie zgodnie z regułą, w tym w celu ustalenia czy uwolnienie jest możliwe zgodnie z regułą (na przykład zamach kijem, aby zobaczyć czy nie ma zakłóceń od warunków), lub w celu określenia miejsca uwolnienia (na przykład określając najbliższy punkt całkowitego uwolnienia), lub
  • Mierzenie zgodnie z regułą (na przykład, aby zdecydować o kolejności gry reguła 6.4).

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 9.4: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a 

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).