Reguły gry w golfa

9.5 Piłka podniesiona lub przemieszczona przez przeciwnika w match play

Reguła dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy jest wiadome lub w zasadzie pewne, że przeciwnik (w tym caddie przeciwnika) podniósł leżącą piłkę gracza lub spowodował jej przemieszczenie.

Jeżeli przeciwnik zagra piłkę gracza jako niewłaściwą, to zastosowanie ma reguła 6.3c(1), a nie niniejsza reguła.

a. Kiedy podniesiona lub przemieszczona piłka musi być odłożona

Jeżeli przeciwnik podniesie lub przemieści leżącą piłkę gracza, to musi odłożyć ją na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2), z wyjątkiem sytuacji:

b. Kara za podniesienie lub celowe dotknięcie piłki lub spowodowanie jej przemieszczenia

Jeżeli przeciwnik podniesie lub celowo dotknie leżącej piłki gracza lub spowoduje jej przemieszczenie, otrzymuje karę jednego uderzenia.

Ale jest kilka wyjątków:

Wyjątek 1 – Dozwolone jest, aby przeciwnik podniósł piłkę gracza: Nie ma kary, gdy przeciwnik podniesie piłkę:

  • Gdy daruje uderzenie, dołek lub ten mecz graczowi, lub
  • Na życzenie gracza

Wyjątek 2 – Błędne zaznaczenie i podnoszenie piłki gracza na putting greenie: Nie ma kary, kiedy przeciwnik zaznaczy miejsce piłki gracza i podniesie ją na putting greenie błędnie myśląc, że to jego piłka.

Wyjątek 3 – Kilka wyjątków jak dla gracza: Nie ma kary, kiedy przeciwnik przypadkowo spowoduje przemieszczenie piłki podczas działań zawartych w wyjątkach 2, 3 lub 4 w regule 9.4b.

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 9.5: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).