Reguły gry w golfa

9.6 Piłka podniesiona lub przemieszczona przez czynnik zewnętrzny

Jeżeli jest wiadome lub w zasadzie pewne, że czynnik zewnętrzny (włączając w to innego gracza w stroke play i inną piłkę) podniósł lub przemieścił piłkę gracza:

  • Nie ma kary, i
  • Piłka musi zostać odłożona na miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2). 

Nie ma znaczenia czy piłka gracza została znaleziona czy też nie.

Jednakże jeżeli nie jest wiadome lub w zasadzie pewne, że piłka była podniesiona lub przemieszczona przez czynnik zewnętrzny i piłka jest zgubiona, gracz musi zastosować karę uderzenia i odległości zgodnie z regułą 18.2.

Jeżeli piłka gracza została zagrana jako niewłaściwa piłka przez innego gracza, to zastosowanie ma reguła 6.3c(2), a nie niniejsza reguła.

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 9.6: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).