Reguły gry w golfa

9.7 Znacznik podniesiony lub przemieszczony

Ta reguła wyjaśnia, co zrobić, gdy znacznik zaznaczający miejsce podniesionej piłki jest podniesiony lub przemieszczony przed odłożeniem piłki.

a. Piłka lub znacznik muszą być odłożone

Jeżeli znacznik gracza zostanie podniesiony lub przemieszczony w dowolny sposób (łącznie z siłami natury) przed odłożeniem piłki, gracz musi:

  • Odłożyć piłkę na oryginalne miejsce (jeżeli nie jest ono znane to musi być określone w przybliżeniu) (reguła 14.2), lub
  • Umieścić znacznik, aby zaznaczyć to oryginalne miejsce.

b. Kara za podniesienie znacznika lub spowodowanie jego przemieszczenia

Jeżeli gracz lub jego przeciwnik w match play,podniesie znacznik gracza lub spowoduje jego przemieszczenie (kiedy piłka jest podniesiona, ale jeszcze nie odłożona), gracz lub przeciwnik otrzymuje jedno uderzenie karne.

Wyjątek - Wyjątki do reguły 9.4b i 9.5b dotyczą podnoszenia znacznika lub spowodowania jego przemieszczenia: we wszystkich przypadkach, w których gracz lub przeciwnik nie otrzymują kary za podniesienie piłki gracza lub przypadkowe spowodowanie jej przemieszczenia, to nie ma także kary za podniesienie lub przypadkowe przemieszczenie znacznika gracza.

Kara za granie niewłaściwie zastąpioną piłką lub zagranie piłki z niewłaściwego miejsca niezgodnie z regułą 9.7: kara główna zgodnie z regułą 6.3b lub 14.7a

Jeżeli wielokrotne naruszenie reguły jest wynikiem pojedynczego działania lub działań powiązanych, zob. reguła 1.3c(4).