Reguły gry w golfa

Aut (Out of Bounds)

Wszystkie obszary poza granicą pola określone przez Komitet. Wszystkie obszary wewnątrz tej granicy pozostają w granicach pola. 

Granica pola rozciąga się w górę i w dół w stosunku do powierzchni ziemi. 

  • Oznacza to, że cała ziemia i wszystko inne (na przykład dowolne naturalne lub sztuczne obiekty) wewnątrz granic znajdują się w polu, zarówno na, jak i nad lub pod powierzchnią ziemi.
  • Jeżeli obiekt znajduje się zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz granicy (na przykład stopnie przymocowane do płotu granicznego, lub drzewo ukorzenione na zewnątrz granicy z gałęziami rosnącymi wewnątrz, jak i w sytuacji odwrotnej), to tylko ta część tego obiektu, która jest na zewnątrz granicy jest na aucie

Granica pola powinna być wyznaczona przez obiekty wyznaczające granice lub linie: 

  • Obiekty wyznaczające granice: Gdy do wyznaczenia użyto palików lub płotu, granicę stanowi linia pomiędzy punktami na palikach lub słupkach płotu od strony pola leżącymi na poziomie ziemi (z wyłączeniem ukośnych podpór), a te paliki lub słupki płotu są na aucie

Gdy do wyznaczenia użyto innych obiektów takich jak mur (ściana) lub gdy Komitet chce inaczej potraktować ogrodzenie graniczne, to Komitet powinien określić granicę. 

  • Linie: Gdy do określenia użyto linii namalowanych na ziemi, to granicę określa krawędź linii od strony pola a linia leży na aucie

Gdy linia na ziemi określa granicę, paliki mogą pokazać, gdzie znajduje się granica, ale nie mają żadnego innego znaczenia. Paliki graniczne i linie powinny być białe.