Reguły gry w golfa

Bunkier (Bunker)

Specjalnie przygotowany obszar piasku, który zwykle jest wgłębiony i z którego usunięto darń lub ziemię. Nie są częścią bunkra

  • Brzeg, ściana lub czoło przy krawędzi przygotowanego obszaru z ziemi, trawy, ułożonej w stos darni lub sztucznych materiałów,
  • Ziemia lub rosnące lub przylegające naturalne obiekty na krawędzi przygotowanego obszaru (takie jak trawa, krzaki lub drzewa),
  • Piasek, który wysypał się poza krawędź przygotowanego obszaru, i
  • Wszystkie inne obszary piasku na polu, które nie znajdują się poniżej krawędzi przygotowanego obszaru (takie jak pustynie i inne naturalne obszary piasku lub tereny czasem zwane jako „waste bunker”). 

Bunkry są jednym z pięciu zdefiniowanych obszarów pola

Komitet może zdefiniować przygotowany obszar piasku jako część głównego obszaru (co oznacza, że nie jest on bunkrem) lub może zdefiniować nieprzygotowany obszar piasku jako bunkier. 

Kiedy bunkier jest w naprawie i Komitet zdefiniuje cały bunkier jako teren w naprawie, to wtedy jest on traktowany jako część głównego obszaru (co oznacza, że nie jest on bunkrem). 

Słowo „piasek” użyte w dziale Definicje i w regule 12 dotyczy każdego materiału podobnego do piasku, który jest wykorzystywany do wypełnienia bunkra (taki jak pokruszone muszle), albo ziemia zmieszana z piaskiem.