Reguły gry w golfa

Dziura zrobiona przez zwierzę (Animal Hole)

Każda dziura wykopana w ziemi przez zwierzę, oprócz dziur zrobionych przez zwierzęta, które zostały zdefiniowane jako naturalne utrudnienia ruchome (takie jak robaki lub owady). 

Termin dziura zrobiona przez zwierzę obejmuje:

  • Luźny materiał wykopany z dziury przez zwierzę,
  • Każdą ścieżkę lub szlak prowadzący do dziury, i
  • Każde miejsce na ziemi wypchnięte lub zmienione w wyniku kopania dziury w ziemi przez zwierzę.