Reguły gry w golfa

Flaga (Flagstick)

Przenośna tyczka dostarczona przez Komitet, umieszczona w dołku, pokazuje graczom lokalizację dołka. Flaga składa się z chorągiewki lub innego materiału lub przedmiotu umocowanego do tyczki.

Wymagania dotyczące flagi umieszczono w regułach dotyczących sprzętu.