Reguły gry w golfa

Komitet (Committee)

Osoba lub grupa odpowiedzialna za przeprowadzenie zawodów na polu

Popatrz Zob. Procedury Komitetu, rozdział - (wyjaśnienie roli Komitetu).