Reguły gry w golfa

Linia gry (Line of Play)

Linia, po której gracz zamierza posłać piłkę po uderzeniu, w tym obszar na tej linii w rozsądnej odległości nad ziemią i po obu stronach tej linii.

Linia gry nie zawsze jest linią prostą pomiędzy dwoma punktami (na przykład, może to być krzywa, po której gracz zamierza posłać piłkę).