Reguły gry w golfa

Nienormalne warunki na polu golfowym (Abnormal Course Condition)

Nienormalne warunki na polu golfowym to dziura zrobiona przez zwierzę, teren w naprawie, sztuczne utrudnienia nieruchome lub tymczasowa woda.