Reguły gry w golfa

Niewłaściwe miejsce (Wrong Place)

Dowolne miejsce na polu inne niż miejsce, z którego gracz musi lub może grać piłkę zgodnie z regułami. 

Przykłady grania z niewłaściwego miejsca