Reguły gry w golfa

Obiekty wyznaczające granicę (Boundary Object)

Sztuczne obiekty definiujące lub pokazujące aut, takie jak mury, płoty, paliki i barierki, od których nie jest dozwolone uwolnienie bez kary. 

Obejmują one dowolną podstawę i słupki płotu granicznego, ale nie obejmują ukośnych podpór lub odciągów, które są przymocowane do muru lub płotu lub stopni, mostków lub podobnych konstrukcji używanych do przechodzenia przez mur lub płot. 

Obiekty wyznaczające granice uważa się za nieruchome nawet, gdy można je poruszyć lub jakaś ich część jest ruchoma (zob. reguła 8.1a). 

Obiekty wyznaczające granice nie są sztucznymi utrudnieniami lub integralną częścią pola.